VZDELANIE A PRAX

 

      Bc. Blšáková Tatiana, dipl.d.h.

Moja špecializácia: 

                                 dentálna hygienička


2008-2010    Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove

odbor: bakalár- dentálna hygiena

2007-2008 Stredná zdravotnícka škola v Bratislave,
odbor: diplomovaná dentálna hygienička


  Prečo obidve vzdelania?

     Aby som získala čo najviac informácii a zručností z odboru, ktorý ma chytil za srdce... :)

 Moje skúsenosti v oblasti dentálnej hygieny:

     Získala som ich pôsobením na renomovaných ambulanciách v Martine, počas ôsmich rokov. Priebežne v rámci vzdelávania absolvujem kurzy z odboru dentálnej hygieny. Aktívne sa prednáškovou činnosťou zúčastňujem už niekoľko rokov kongresov s medzinárodnou účasťou. Moja práca je pre mňa zároveň aj koníčkom.

 Moje hobby:
      Rada trávim voľný čas v prírode. Mám rada aj čas strávený s rodinou a priateľmi. S radosťou niečo nové tvorím a aj experimentujem v záhrade, kuchyni... aj zamyslenie nad dobrou knihou má svoje čaro..

                                      Pomáhať ľuďom, mať dobrú náladu a spokojného klienta, 

                                  ktorý sa na odchode usmeje,  je najlepším ocenením mojej práce.

                                                              Teším sa na Vašu návštevu.